POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I REEMBORSAMENTS

A causa de el perible dels nostres productes ecològics, el client disposarà de 24 hores per a la devolució dels productes sense cap penalització a càrrec seu. Aquest dret de devolució es limita a un màxim de 24 hores a comptar des del lliurament o la recollida de la compra.

Queden exceptuats del dret de desistiment dels contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

La devolució dels productes es farà en el mateix envàs en el qual es va rebre ja adequant aquest al volum retornat perquè en el trasllat no pateixi deteriorament. Un cop rebut el producte es comprovarà l’estat del mateix i si correspon, s’abonarà l’import del mateix pel mateix mitjà en què va efectuar el pagament o se substituirà per un altre producte.

Les despeses d’enviament de devolució van a càrrec de client sempre que aquesta devolució sigui per motius que no són competència al nostre estàndard de qualitat. Si la devolució s’origina per un mal estat del producte, prèvia autorització d’EcoEspelta, es donarà ordre de recollida al seu domicili sense cap cost per al client.

No s’admeten devolucions passades 24 h de la recepció de la seva comanda.

Per a qualsevol anomalia en la comanda haurà d’informar prèviament per correu electrònic a la següent adreça: pedidos@ecoespelta.com

D’aquesta manera, amb l’ordre de recollida de la seva comanda i podrem dur a terme un control exhaustiu de la devolució.

El reemborsament dels seus diners s’efectuarà en un termini màxim de trenta dies, si bé la majoria dels reemborsaments s’efectua en deu dies. Preguem que inclogui tots i cada un dels elements i embalatges que li han estat subministrats.